GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACY-BELEID

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE OPMERKINGEN

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

 

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons geeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website binnenkomt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
 

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS? 

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

ANALYSE-INSTRUMENTEN EN HULPMIDDELEN VAN DERDEN

Wanneer u onze website bezoekt kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken in dit privacybeleid.
 

2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

PRIVACY

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel.
 

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
 

NOTA AAN HET VERANTWOORDELIJKE KANTOOR

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is  

ACTC GMBH
Oude papierfabriek 28-30
40699 Erkrath
Directeuren: Asem Chaudhary, Mark Weerts, Maximilian Schäbitz
Telefoon: +49 (0) 211 168281-0
E-mail: shop@tigha.com 

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).  

HERROEPING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van uw browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. 

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

GECODEERDE BETALINGSTRANSACTIES OP DEZE WEBSITE

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken na het afsluiten van een contract met kosten, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

De betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa/MasterCard, domiciliëring) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen. 

INFORMATIE, BLOKKERING, VERWIJDERING

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.
 

BEZWAAR TEGEN RECLAME-E-E-MAILS

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.
 

3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

WETTELIJKE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Oude papierfabriek 28-30
40699 Erkrath
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 211 168281-0
e-mail: datenschutz@actc-group.com

4. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.
 

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn: 

  • Browsertype en browserversie 
  • Besturingssysteem in gebruik
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. 

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.
 

CONTACTVORM

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die tot aan de herroeping worden uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. 

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of totdat het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld om u een e-mail te sturen of om u een intentieverklaring te sturen).
 

INSCHRIJVING OP DEZE WEBSITE

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. 

Wij zullen de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen gebruiken voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. 

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht te sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van de dienst mogelijk te maken of in rekening te brengen. 

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

GEGEVENSOVERDRACHT BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR ONLINESHOPS, DEALERS EN VERZENDING VAN GOEDEREN

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van de betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

5. ANALYSE-INSTRUMENTEN EN RECLAME

GOOGLEANALYSE

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. 

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

HOTJAR

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de diensten op deze website te optimaliseren.  Hotjar's technologie helpt ons om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, welke links ze aanklikken, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden, etc.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm), de grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen land), de taal die de voorkeur heeft om onze website te bekijken). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel.  De informatie wordt niet gebruikt door Hotjar of door ons om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt het samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Voor meer informatie, zie Hotjar's privacybeleid hier.

U kunt zich afmelden voor Hotjar's opslag van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website en het instellen van Hotjar tracking cookies op andere websites door op deze afmeldingslink te klikken.

IP-ANONIMISERING

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

BROUWSER PLUGIN

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

BEZWAAR TEGEN GEGEVENSVERZAMELING

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

ORDERVERWERKING

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van gegevens in opdracht en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN BIJ GOOGLE-ANALYSE

Deze website maakt gebruik van de "demografische kenmerken" functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen of door Google Analytics in het algemeen te verbieden uw gegevens te verzamelen zoals beschreven in het gedeelte "Opting out of data collection".

REMARKETING VAN GOOGLE-ANALYSE

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunt u de met Google Analytics Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen koppelen aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen geïnteresseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID's die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om een publiek te definiëren en te creëren voor cross-device advertising. 

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren, via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, letter a, DSGVO). Voor gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter f, DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de Googlegegevensbeschermingsverklaring op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSATION TRACKING

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). 

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van wat bekend staat als conversie tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van de conversie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies zijn niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie op uw webbrowser enigszins uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversion cookies" vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. 

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, dat cookies alleen in individuele gevallen worden toegestaan, dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

FACEBOOK PIXEL

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de conversie te meten.

Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te worden geleid. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook de plaatsing van advertenties op pagina's van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed. 

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie Advertising Settings op https://www.facebook.com/ads/preferences/? entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen.
 

CRITEO

Wij gebruiken de Criteo-dienst om advertenties te plaatsen op onze website en pagina's van derden voor eerdere bezoekers van onze website. Deze dienst wordt geëxploiteerd door Criteo SA, Rue Blanche, 75009, Parijs, Frankrijk (http://www.criteo.com/).

Criteo plaatst een cookie op uw computer of mobiele apparaat van waaruit informatie wordt verzameld om advertenties te plaatsen. De cookie-tekstbestanden bevatten informatie over uw bezoeken aan onze website, in het bijzonder de producten die u hebt bekeken of toegevoegd aan uw winkelwagen, om specifieke productaanbevelingen te kunnen geven voor toekomstige bezoeken aan onze website of websites van derden. Het koekje bevat een willekeurig gegenereerde alias. Als u binnen een bepaalde tijd naar onze website terugkeert, herkent Criteo u aan deze alias. Deze informatie kan niet aan u persoonlijk worden gekoppeld. Noch wij, noch Criteo zullen deze informatie samenvoegen met uw persoonlijk identificeerbare informatie en zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden. U kunt zich afmelden voor de opslag en het gebruik van informatie in een Criteo-cookie door de Criteo Privacy Policy http://www.criteo.com/de/privacy-policy te bezoeken en de controles in het vakje "Opt-Out" in te stellen op "ON".

Als u deze optie kiest, wordt een nieuw cookie (opt-out cookie) in uw browser ingesteld, waarmee Criteo wordt geïnformeerd dat er geen gegevens over uw surfgedrag mogen worden opgeslagen. U kunt de Criteo-advertenties op elk moment weer activeren door de bedieningselementen weer op "UIT" te zetten. Houd er rekening mee dat deze instelling moet worden gemaakt voor alle browsers die u gebruikt. Als al uw cookies uit uw browser worden verwijderd, zal dit gevolgen hebben voor Criteo's opt-out-cookie.
 

BING ADVERTENTIES CONVERSIE BIJHOUDEN 

We gebruiken conversie tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads stelt een cookie in op uw computer of mobiele apparaat als u naar onze website bent gekomen via een Microsoft Bing advertentie. 

Microsoft Bing en we kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een vooraf bepaalde actie heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling in onze online winkel). We leren alleen het totale aantal gebruikers die op een Bing advertentie hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker bekendgemaakt. 

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u het gebruik van cookies in uw browserinstellingen uitschakelen of gebruik maken van de opt-out pagina van Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Voor meer informatie over het privacybeleid en de cookies van Microsoft Bing, zie het Microsoft Privacybeleid: privacy.microsoft.com/en-en/privacystatement. 

EMARSYS 

Wij maken gebruik van de diensten van Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 München ("Emarsys") voor de evaluatie, personalisatie en verzending van onze nieuwsbrief. De diensten van Emarsys stellen ons in staat om te meten hoe onze nieuwsbrieven worden geopend en geklikt, en met welke producten onze klanten in onze online shop omgaan. Deze informatie wordt gebruikt in de vorm van pseudonieme gebruikersprofielen om onze online shop en de inhoud van onze nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses. Hiervoor worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen. U kunt bezwaar maken tegen deze collectie door u af te melden voor de nieuwsbrief of door het opt-out-vakje aan te vinken. Meer informatie over de verwerking van gegevens vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Emarsys.

ZENLOOP 

Klantenfeedback Kundenfeedback 

Ten behoeve van klant- en productbeoordelingen door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsmanagement gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u tijdens het aankoopproces verstrekt, zoals uw e-mailadres, om via het door ons gebruikte evaluatiesysteem een evaluatie van uw bestelling op te vragen. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid aan het einde van het bestelproces, gaat u ermee akkoord dat wij u een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven met het verzoek om een evaluatie na de verwerking van uw bestelling. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een informele e-mail te sturen naar service@tigha.com. 
 

Zenloop als gegevensverwerker 

Wij werken samen met zenloop GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlijn, Duitsland. zenloop is een business-to-business Software-as-a-Service platform dat ons in staat stelt om feedback van onze klanten te verzamelen en te analyseren via verschillende kanalen. Dit stelt ons in staat om ons aanbod af te stemmen en te verbeteren op de behoeften van onze klanten. Daarnaast verzamelt de zenloop de antwoorden op uw enquête. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking door middel van zenloop is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij hebben een overeenkomst gesloten met zenloop conform art. 28 lid 3 DSGVO en hebben ons ervan vergewist dat dasszenloop passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen, zodat de verwerking in overeenstemming is met de eisen van de DSGVO en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid op www.zenloop.com. 

Affilinet (Awin)

Voor een correcte registratie van de verkoop en/of leads stelt affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland, een cookie in op het eindapparaat van een bezoeker. Deze cookie wordt ingesteld door het domein parners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. De door affilinet gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de internetbrowser geaccepteerd. Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, dient u de acceptatie van cookies van de betreffende domeinen in uw internetbrowser te deactiveren. affilinetcookies slaan alleen de ID van de verwijzende partner op, evenals het ordernummer van het door de bezoeker aangeklikte reclamemedium (banner, tekstlink of iets dergelijks), die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Bij het afsluiten van een transactie wordt het partner-ID gebruikt om de te betalen commissie aan de verwijzende partner toe te wijzen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Details over gegevensbescherming zijn te vinden op: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

Tracdelight

Onze website is lid van het affiliate netwerk" tracdelight", dat wordt beheerd door Tracdelight GmbH, Arabellastr. 23, 81925 München (hierna "tracdelight" genoemd). tracdelight stelt een cookie in wanneer u op een product klikt dat op een site van een derde partij is geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om bij een volgende productaankoop het product aan de betreffende affiliate toe te wijzen, zodat de te betalen provisie ook aan de bemiddelende partner kan worden toegewezen. De toewijzing van transacties door middel van tracking is noodzakelijk om de reclamedienst correct te kunnen factureren. Noch de profielvorming, noch de verwerking voor reclamedoeleinden vindt plaats. Details over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door tracdelight zijn te vinden in het privacybeleid van tracdelight https://www.tracdelight.com/privacy .

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder f) DSGVO. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

FITANALYTICS

Om de ideale productmaat volgens uw individuele voorkeuren te kunnen aanbevelen, bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van de optionele dienst van FitAnalytics GmbH. Voor deze dienst verzamelt FitAnalytics GmbH gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals lengte, gewicht, lichaamsvorm, leeftijd en uw persoonlijke draagcomfort. Op basis hiervan zal FitAnalytics GmbH u een maatadvies verstrekken. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in een cookie van FitAnalytics GmbH, die na 90 dagen automatisch wordt gewist. Verdere details over de gegevensverwerking door FitAnalytics GmbH staan vermeld in de informatie over gegevensbescherming die door FitAnalytics GmbH wordt verstrekt:

https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_nl.html

Tijdens het aankoopproces ontvangen wij van FitAnalytics GmbH informatie over de vraag of u op basis van een aanbeveling een product aan uw winkelwagen hebt toegevoegd. FitAnalytics GmbH verstrekt ons echter geen persoonsgegevens die u aan FitAnalytics GmbH hebt verstrekt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om u de dienst van FitAnalytics GmbH te kunnen leveren [Rechtsgrondslag: Art. 6 [1] zin 1, lit. b GDPR].

Nadat de aankoop is voltooid, verstrekken wij geanonimiseerde gegevens aan FitAnalytics GmbH. Deze gegevens bevatten informatie over de vraag of u daadwerkelijk een product hebt gekocht op basis van een maataanbeveling en, indien van toepassing, of de koopovereenkomst is teruggedraaid vanwege een onjuiste pasvorm.


trbo

Op onze site worden gegevens verzameld en opgeslagen door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com/), aan de hand waarvan onder gebruikmaking van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt om u gepersonaliseerde klantvoordelen te kunnen bieden. Daartoe kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en worden geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, die afzonderlijk moet worden gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door op de volgende links te klikken: Activeer trbo en Deactiveer trbo.

 

6. NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF-GEGEVENS

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zijn niet of slechts op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar service@tigha.com. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven onaangetast.

7. PLUGINS EN GEREEDSCHAP

JEUGDEN

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/policies/privacy/.

GOOGLE MAPS

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

8. BETALINGSDIENSTAANBIEDER

PAYPAL 

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). 

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.
 

KLARNA

Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen bieden, geven wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelinformatie, door aan Klarna. Klarna kan dan beoordelen of u gebruik kunt maken van de door Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en deze aanpassen aan uw wensen. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Klarna zal uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna.

KREDIETENKAART

Op onze website bieden wij onder andere betaling per creditcard aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. 

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan Computop. De overdracht van uw gegevens aan Computop is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 letter b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

9. BEHEER VAN DE AANVRAGER

HRWORKS

De persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatie worden verzameld (e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum, alsmede de persoonsgegevens in begeleidende brieven, CV, certificaten en andere documenten die ons ter beschikking worden gesteld) worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie opgeslagen en gebruikt.

Wij verwerken deze gegevens op basis van § 26 lid 1 zin 1 BDSG voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de personeelsafdeling en de personen van ACTC GmbH die betrokken zijn bij de aanvraagprocedure, tot wie de aanvraag is gericht. De verwerking van de aanvraagdocumenten gebeurt met de afkeer: Aanvragersmanagement van de HRworks GmbH. De aanvraag wordt, afhankelijk van de toestemming, gedurende 90 dagen opgeslagen, waarna de aanvragen automatisch door het systeem worden verwijderd. U kunt inloggen via uw Xing-account en de basisgegevens van uw profiel en de profielfoto voor de sollicitatie uploaden. Profielgegevens, Geboortedatum, Volledige geboortedatum, Gecontroleerd e-mailadres, Privé-adres. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.